چاپ سابلیمیشن چه چاپی است؟

سابلیمیشن یا تصعید نوعی فرآیند شیمیایی است که در آن مادۀ جامد تبدیل به گاز می‌شود بدون این‌که از مرحلۀ مایع شدن عبور کند. در چاپ سابلیمیشن نیز از این خاصیت استفاده می‌شود و به همین دلیل هم این نام را گرفته است. به‌طور کلی چاپ سابلیمیشن که به چاپ تصعید رنگ نیز شناخته می‌شود، یک روش چاپی محبوب برای انتقال تصاویر به سطح موردنظر (معمولاً یک سطح پارچه‌ای مانند پلی‌استر) است.

غالب روش‌های متداول چاپ، یک مرحله مایع شدن که در آن جامد قبل از حالت گازی به مایع  تبدیل می‌شود را دارند، اما چاپ سابلیمیشن مرحله مایع شدن را ندارد، بلکه از جامد به گاز تبدیل می‌شود و از یک چاپگر دیجیتالی برای انتقال تصاویر منعکس شده روی کاغذهای مخصوص بر روی سطوح موردنظر استفاده می‌کند.